Rodzaje funduszy inwestycyjnych

27 Lut

Rodzaje funduszy inwestycyjnychZ prawnego punktu widzenia fundusze inwestycyjne możemy dzielimy na zamknięte i otwarte, warto jednak dodać, że nie jest to jedyne kryterium podziału. Biorąc pod uwagę kryterium ekonomiczne, możemy podzielić fundusze na bezpieczne, agresywne oraz na fundusze mieszane.

Bezpieczne fundusze

Do bezpiecznych funduszy możemy zaliczyć fundusze obligacji, w których to środki inwestowane są w obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o bezpieczne fundusze inwestycyjne to fundusze rynku pieniężnego oraz również gotówkowe. Pamiętajmy, że środki pieniężne inwestowane są w tym przypadku w bony skarbowe, bankowe papiery wartościowe oraz inne krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Jak funkcjonują fundusze mieszane?

Jeżeli chodzi o fundusze mieszane, do których zalicza się, między innymi, fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, inwestują pewien procent w fundusze akcji, a pozostałą część w fundusze obligacji, tak aby w razie czego można było zrównoważyć ewentualną stratę na akcjach. Nie można w żadnym wypadku pominąć wszelkich funduszy agresywnych, które cechują się stosunkowo wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, lecz są nastawione przede wszystkim na największy zysk. Głównym polem działania funduszy tego typu będą na pewno fundusze akcji. Wiele cennych informacji w temacie pozyskamy od doradcy inwestycyjnego, który specjalizuje się w podobnych sprawach. Zdając sobie sprawę z możliwości oferowane przez tego typu oferty możliwe jest wpłynięcie na wybór najlepszego dla nas produktu finansowego, który przede wszystkim będzie dopasowany do naszych potrzeb.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *