Fundusze mieszane – czy to się opłaca?

23 Lut

Fundusze mieszane – czy to się opłaca?Fundusze mieszane, które pozwalają lokować swoje środki w różnego rodzaju aktywa wraz z upływem czasu każą czekać na przyzwoity zysk nieco dłużej. Okres ten będzie się wahać w zależności od składu portfela.

Ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Znaczenie mają tutaj proporcje dotyczące instrumentów mniej ryzykownych do bardziej ryzykownych. Z reguły wynosi on jednak od 3 do 5 lat. Najbardziej ryzykowne jest jedna inwestowanie w fundusze akcji. W ich przypadku wahania wyceny jednostek są z kolei największe i jeśli nabędzie się je w nieodpowiednim momencie. Warto jest również dodać, że na pierwsze zyski można czekać nawet kilka lat. Niemniej jednak po pewnym okresie dochodzi jednak do uśrednienia rocznej stopy zwrotu i krótkookresowe wahania nie są już aż tak odczuwalne dla klienta wybierającego ten wariant. Pieniądze w funduszach tego typu najlepiej będzie ulokować na co najmniej 5 lat. Na jakie stopy zwrotu można liczyć inwestując długoterminowo? Warto dodać, że wyniki funduszy inwestycyjnych w krótkim ujęciu mogą prezentować się wyjątkowo imponująco. Ze względu na dużą ich liczbę wyjątkowo prosto jest znaleźć taki, który da zarobić nawet kilkadziesiąt procent rocznie. Możliwe jest to nawet przez parę lat z rzędu. Często jednak takie przypadki są wykorzystywane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do przyciągania nowych klientów.

Jak pomnożyć kapitał?

Okazuje się że podobną praktykę stosuje wiele instytucji. Niestety, w dłuższym terminie, wyniki nie wyglądają tak dobrze jakby się mogło wydawać. Średnie roczne stopy zwrotu są dużo niższe, choć jeśli dobrze wybierze się fundusze i tak mogą przynieść niezłe zyski. Pamiętajmy również o tym, że dla funduszy pieniężnych wyniki są bardzo mocno zbliżone do lokat bankowych lub nieznacznie je przekraczają. Różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi funduszami są jednak nieduże, a wszystkie fundusze pozwalają na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu. Fundusze inwestycyjne to jedno z tych rozwiązań, które pozwoli pomnożyć zgromadzony przez nas kapitał.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz